عاشقم عاشق شماها

سلام بکس

من دوباره اومدم

یه چند ماهی نبودم

درگیر زندگی بودم

اتفاق خاصی نیفتاد ینی همشون تلخ بودن

13دی اولین امتحانمه

27تموم میشن

کارشناسی هم ثبت نام کردم

منتظرتون هستم

دوستتوووووووووووووون داررررررررررررررممممممممممممممممم

/ 0 نظر / 16 بازدید