زن

زن که باشی...

 

نمیتوانی موقع غمت به خیابان بروی سیگاری آتش بزنی و دود شدن اوغم هایت را ببینی...

زن که باشی غمت را پنهان میکنی پشت نقاب آرایشت...

آنوقت همه فکر میکنند نه دردی هست و نه غمی...

زن که باشی مردانه باید غم بخوری...

/ 0 نظر / 15 بازدید