همینجوری

خودمم نمیدونم حالم چجوریه

ولی ....

دارم با درسا و دانشگاه خودمو مشغول میکنم

چنتا کتاب گرفتم خودشناسیه اونارم  دارم مطالعه میکنم

ترم آخرمه همش تحقیق دارم ب اونام باید برسم

دیروزم خاستگار رد کردم

اصلا دلم نمیخواد به ازدواج (تجدید فراش) فکر کنم

چون زخمای دلم هنو خوب نشده

/ 0 نظر / 10 بازدید